Vreedzame School en Wijk

Wijsneus vindt het belangrijk dat kinderen, naast de ontwikkeling van hun talenten en kwaliteiten, opgroeien tot initiatiefrijke en zorgzame burgers, die een bijdrage leveren aan de samenleving.

Wijsneus heeft er voor gekozen om in alle wijken, ook in de niet Vreedzame Wijken, de pedagogische uitgangspunten van de Vreedzame Wijk te hanteren. In de Vreedzame Wijk leren kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en conflicten constructief op te lossen. Kinderen hebben een stem, denken mee over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Door de Vreedzame School uit te rollen naar de Vreedzame Wijk, worden verschillende opvoedingsmilieus met elkaar verbonden en ontstaat er een meer eenduidig pedagogisch klimaat voor kinderen. Aan het begin van elk schooljaar biedt Wijsneus haar cursusdocenten de training Vreedzame Wijk aan. De docenten maken tijdens deze training van 3 bijeenkomsten kennis met wat kinderen leren op de Vreedzame School en hoe zij daar als cursusdocent een appel op kunnen doen. Daarnaast leren zij hoe zij de uitgangspunten van Vreedzaam kunnen integreren in hun lessen en hoe hun (kunst)discipline/vakgebied daar een bijdrage aan kan leveren. Vreedzame Wijken in Amsterdam Noord hebben hun eigen Facebook.

Elk jaar geven we de Vreedzame School cursus in drie ochtenden verspreid over een paar maanden. Dit schooljaar 2022-2023 vindt de cursus in het voorjaar plaats. Als je die als docent volgt, gaat het tarief omhoog. We raadden het ten zeerste aan om die cursus te volgen. Geef je op door een mail te sturen naar carla@stichtingwijsneus.nl.