Vreedzame School en Wijk

Wijsneus vindt het belangrijk dat kinderen, naast de ontwikkeling van hun talenten en kwaliteiten, opgroeien tot initiatiefrijke en zorgzame burgers, die een bijdrage leveren aan de samenleving.

De Vreedzame Wijk
Sinds 2011 is Stichting Wijsneus een Vreedzame organisatie. We vinden het belangrijk dat kinderen, naast de ontwikkeling van hun talenten en kwaliteiten, opgroeien tot initiatiefrijke en zorgzame burgers, die een bijdrage leveren aan de samenleving. Daarom hebben we ervoor gekozen om in al onze activiteiten de pedagogische uitgangspunten van Vreedzaam te hanteren.
Vreedzaam is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld voor kinderen op school en in de wijk. Ze leren op een positieve manier met elkaar om te gaan en conflicten constructief op te lossen. Ze worden gehoord en gezien, leren om samen beslissingen te nemen en krijgen verantwoordelijkheden. De Vreedzame School vormt de kern van waaruit het programma wordt uitgerold naar de wijk. In een Vreedzame Wijk worden verschillende opvoedingsmilieus met elkaar verbonden en ontstaat er een meer eenduidig pedagogisch klimaat voor kinderen.

Docententraining Vreedzaam
Om onze vakdocenten bekend te maken met deze pedagogische aanpak bieden we twee keer per jaar een gratis docententraining aan. In drie dagdelen leren ze hoe de uitgangspunten van Vreedzaam kunnen worden geïntegreerd in hun lessen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende pijlers: een positief sociaal klimaat, taken en verantwoordelijkheden, diversiteit en conflicthantering. Door het universele karakter geeft het de docenten pedagogische handvatten voor alle activiteiten, ook op scholen en wijken waar niet met de aanpak Vreedzaam wordt gewerkt. Wijsneus raadt iedere vakdocent aan deze training te volgen.

Voor meer informatie over de training neem contact op met Carla Hoekenga: carla@stichtingwijsneus.nl

Voor meer informatie over de Vreedzame Wijk: Stichting Vreedzaam